شرکت بیمه رازی سال ۱۴۰۲ را در حالی به پایان رساند که بیش از ۶۳ هزار میلیار ریال حق بیمه تولیدی به ثبت رسانده و در حدود ۶۰ درصد از این درآمد را به عنوان خسارت به بیمه گذاران خود پرداخت کرده است.

شرکت بیمه رازی سال ۱۴۰۲ را در حالی به پایان رساند که بیش از ۶۳ هزار میلیار ریال حق بیمه تولیدی به ثبت رسانده و در حدود ۶۰ درصد از این درآمد را به عنوان خسارت به بیمه گذاران خود پرداخت کرده است.

به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت بیمه رازی، سال ۱۴۰۲ برای بیمه رازی سال خاص و متفاوتی بود، سالی که که شرکت اهداف متفاوتی برای خود ترسیم کرد و در این مسیر با بیمه گذاران جدیدی همکاری و با برخی بیمه گذاران سال‌های نه چندان دور خود خداحافظی کرد.

مسیر سال ۱۴۰۲ بیمه رازی بر پایه ارائه خدمات خوب به مشتریان بدون توجه به صدور هرنوع بیمه‌نامه بود، این گفته به معنای آن است که بیمه رازی به هر قیمتی بیمه نامه به فروش نرساند و در سال جاری نیز این مسیر ادامه دارد.

ناگفته نماند که در روزهای انتهایی سال گذشته بیمه رازی با تغییر مدیرعامل و خداحافظی علی جباری روبرو شد که این موضوع نیز به واسطه حرکت شرکت در مسیری مشخص، خدشه‌ای به عملکرد شرکت در روزهای انتهایی سال گذشته و روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳ وارد نکرد.

در انتهای سال ۱۴۰۱ شرکت بیمه رازی برای سال ۱۴۰۲ هدف حق بیمه تولیدی ۵۴ هزار میلیارد ریالی را ترسیم کرد که حتی قبل از پایان یافتن سال ۱۴۰۲، این هدف محقق شد و ادامه مسیر این شرکت نشان از آن دارد، شرکت بیمه رازی تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی داشته است.

یک حساب سرانگشتی گواه آن است که شرکت بیمه رازی ۱۷ درصد بیش‌تر از اهداف خود حق بیمه تولیدی داشته است و این مهم در حالی رخ داده که در تمام ماه‌های سال عملکرد شرکت بیش از اهداف تعیین شده هر ماه بوده است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که بیش‌ترین میزان رشد عملکردی از سوی شرکت بیمه رازی در اردیبهشت و مرداد سال ۱۴۰۲ رخ داده است.

همانطور که بیان شد، شرکت بیمه رازی ۱۷ درصد بیش‌تر از اهداف تعیین شده خود حق بیمه تولیدی به ثبت رسانده که این مهم با عملکرد بسیار خوب شرکت در رشته‌هایی همچون درمان مسافرتی، هواپیما، انرژی، آتش سوزی، مهندسی، بدنه خودرو و عمر زمانی به ثبت رسیده است.

نکته قابل توجه آن است که عملکرد شرکت در رشته‌هایی همچون حوادث، عمر زمانی، آتش‌سوزی و درمان مسافرتی در مدت زمان سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۱۰۰ درصد همراه بوده است.

اما در کنار رشد حق بیمه تولیدی بر مبنای مبلغ، صدر تعداد بیمه نامه جایگاه قابل توجهی دارد، شرکت بیمه رازی در سال ۱۴۰۲ ۹۳۶ هزار و ۹۹۶ بیمه نامه با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صادر شده است.

براساس این گزارش، به ترتیب، بیش‌ترین تعداد بیمه نامه صادره مربوط به رشته ثالث و حوادث راننده، بدنه خودرو، حوادث، درمان مسافرتی، مسئولیت، آتش‌سوزی، عمر زمانی و عمر و سرمایه گذاری بوده است.

اما همیشه یک روی سکه صنعت بیمه خسارت پرداختی است، شرکت بیمه رازی در حالی ۶۳ هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال حق بیمه تولیدی به ثبت رسانده که ۳۷ هزار و ۹۴۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که کمترین میزان ضریب خسارت برای رشته‌های هواپیما، کشتی، درمان مسافرتی، آتش سوزی، باربری و پول بوده است.