همایش ملی بیمه و توسعه، در کنار تبادل نظر و تبادل دیدگاه‌ها میان متخصصان صنعت بیمه، مباحث فرهنگی و ترویجی در راستای گسترش صنعت بیمه را مورد توجه قرار می‌دهد.

همایش ملی بیمه و توسعه، در کنار تبادل نظر و تبادل دیدگاه‌ها میان متخصصان صنعت بیمه، مباحث فرهنگی و ترویجی در راستای گسترش صنعت بیمه را مورد توجه قرار می‌دهد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه و رئیس بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه در مراسم افتتاحیه همایش ضمن اشاره به استقبال و مشارکت بالا در همایش ملی بیمه و توسعه و تبیین سازمان و برنامه‌‌های همایش، از همایش ملی بیمه و توسعه به عنوان همایشی ویژه یاد کرد و افزود؛ همایش ملی بیمه و توسعه گذشته از ویژگی‌های عام یک همایش، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که مهمترین آن‌ها ایجاد بستر گفتگو و ارتباط درون صنعتی در صنعت بیمه است.

رئیس بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه افزود، در این همایش در کنار تبادل نظر و تبادل دیدگاه‌ها میان متخصصان صنعت بیمه، طرح مباحث فنی و فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ بیمه از طریق برنامه‌های ترویجی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد که جزییات تمامی برنامه‌های فنی، علمی، فرهنگی و ترویجی همایش با مشارکت صنعت بیمه و از طریق مطالعه پیمایشی تعیین شده است و بر اساس نتایج این مطالعه، توجه ویژه فعالان صنعت بر دو حوزه رونق اقتصادی و تحول دیجیتال بوده است‌ به این ترتیب بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه در دو روز برگزاری خود کلیه مباحث فنی، دانشی، اجرایی و مقرراتی در خصوص رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال‌ در صنعت بیمه را مورد توجه قرار خواهد داد‌.