معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مدل اقتصادی خوبی تعریف شود، صنایع بزرگ آمادگی ایجاد نیروگاه برای تامین برق صنایع را دارند.

به گزارش درآمد نیوز و به نقل از شاتا، سعید زرندی با حضور در شرکت توانیر و بازدید از مرکز پایش برق کشور در جمع مدیرعامل و مدیران شرکت برق گفت: صنایع آمادگی کمک به تامین برق کشور را دارد و باید یک مدل اقتصادی مطلوب تعریف شود در حدود ۶ هزار مگاوات در چند سال آینده در زمینه ساخت نیروگاه ها سرمایه گذاری شود.

وی گفت : در حال حاضر تعدادی مولد کوچک برق در سراسر کشور وجود دارد که تعدادی از آنها غیرفعال است که مقرر شد همه آنها که حدود ۴۷۵ مگاوات ظرفیت تولید برق دارند را، برای کمک به تامین برق کشور فعال نماییم.

زرندی افزود: در این زمینه توافق شد، بدهی سالهای گذشته به مولدهای کوچک تولید برق توسط توانیر پیگیری و رفع شود.

معاون طرح و برنامه گفت: برای کمک به عبور از پیک مصرف برق تغییراتی در ساعت کاری برخی صنایع که قرارداد تشویقی با وزارت نیرو دارند ایجاد شده تا مصرف برق صنایع به ساعات غیر پیک منتقل شود.

وی گفت: بنگاههایی که قرارداد تشویقی با وزارت نیرو نداشته اند، توسعه می بابند تا با همکاری صنایع و وزارت نیرو، از این دوران عبور کنیم.

زرندی تصریح کرد: اصلاح قیمت خرید برق از مولدهای مقیاس کوچک از موضوعاتی است که لازم است وزارت نیرو برای آن چاره اندیشی کند تا ترغیب بیشتری در این زمینه فراهم شود.

وی همچنین گفت: حدود ۲ هزار مگاوات برق نیروگاههای صنایع معدنی نیز به کمک تامین برق کشور خواهد آمد.