کارشناس اقتصادی گفت: با استقلال بانک مرکزی دست این نهاد باز‌تر می‌شود تا سیاست‌های پولی را متناسب با شرایط کشور پیش ببرد.

به گزارش درآمد نیوز کارشناس اقتصادی گفت: با استقلال بانک مرکزی دست این نهاد باز‌تر می‌شود تا سیاست‌های پولی را متناسب با شرایط کشور پیش ببرد.

شاهین احمدی؛ کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: یکی از مسائلی که تمام بانک‌ها با آن درگیر هستند سطح استقلال بانک مرکزی کشورشان است. واقعیت این است که هر چقدر استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد، با انگیزه‌ها و راهبری درستی هدایت خواهد شد.

وی بیان کرد: با استقلال بانک مرکزی دست این نهاد مهم باز‌تر خواهد شد تا اقدامات اصلاحی و سیاست‌های پولی خود را متناسب با شرایط کشور پیش ببرد. همچنین برای کنترل نوسانات نرخ ارز، کنترل نقدینگی، کنترل پول و شبه پول و … نیز با دست بازتری رفتار خواهد کرد؛ بنابراین در این شرایط است که می‌توان سیاست‌های بهتری را تدوین کرد.

این تحلیلگر بازار‌های مالی ابراز داشت: بانک مرکزی باید بتواند با بهبود شرایط و رشد بازار‌های پولی و مالی کشور، هم نرخ بهره را تعیین کند و هم اینکه نرخ بهره بین بانکی را در جای مناسب خودش کنترل کند.

احمدی تصریح کرد: بانک مرکزی باید اجازه داشته باشد تا با موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که قواعد و دستور العمل‌ها و سیاست‌ها را رعایت نمی‌کنند و فعالیت‌های ریسکی انجام می‌دهند، به طوری که کل کشور را با ریسک سیستمی قابل توجهی درگیر می‌کنند، برخورد لازم را داشته باشد. در واقع نهاد تنظیم‌گر باید بتواند اینها را به شکل حرفه‌ای تری رصد کند و بر ناترازی این موسسات نظارت بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: حال که بانک مرکزی با اصلاح قانون اختیاراتش افزایش یافته است، اتفاق خوبی قلمداد می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی مسئولیت‌ها مشخص است، چون وقتی که یک شورای و یا هیئتی با یک مسئله‌ای رو به رو می‌شوند، عملا در خروجی کار کسی پاسخ گو نیست، اما وقتی که همه مسئولیت با استقلال مشخص و بر پایه روش‌های علمی بر دوش بانک مرکزی باشد و این بانک شرایط نرخ بهره و پارامتر‌های پولی و مالی را مشخص کند، عملا امکان پاسخ خواهی هم بیشتر خواهد شد. یعنی بدنه اقتصادی کشور هم می‌داند که از چه ارگانی باید پاسخ خواهی کند.

احمدی در پایان تصریح کرد: برایند استقلال بانک مرکزی برای شرایط اقتصادی کشور و بازار‌های پولی و مالی بسیار مفید و موثر خواهد بود و امیدواریم که در کاهش نرخ تورم، کنترل نرخ بهره، کنترل نقدینگی پول و شبه پول بتوانیم شاهد اتفاق‌های خوبی باشیم.

نویسنده: مرتضی ابراهیمی