رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: وزیر نفت می گوید مشکل کارگران به ما مربوط نیست و این افراد قانون کاری هستند در حالی که در صنعت نفت اجازه اجرای کامل قانون کار را نمی‌دهند.

ناصر چمنی در گفت و گو با مهر در مورد اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت، اظهار داشت: اعتراض کارگران نشأت گرفته از یک تبعیض بزرگ است؛ تبعیض عاملی است که هم انگیزه و هم رفتار کارگر را دچار خدشه می‌کند. متأسفانه در صنعت نفت قراردادها با روش‌های خاصی منعقد می‌شوند که موجب بروز تبعیض می‌شود.

مشکل کارگران ناشی از دیدگاه وزیر نفت است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اینکه وزیر نفت معتقد است مشکل کارگران پیمانی صنعت نفت فقط مربوط به قانون کار بوده و اعتراضات آنها فراقانونی است نشان می‌دهد که مشکل صنعت نفت از همین دیدگاه وزیر نشأت گرفته است؛ در صنعت نفت، کارکنان رسمی، کارکنان با قرارداد موقت و کارکنان پیمانی کار یکسان دارند و حتی در اغلب مواقع کارگران پیمانی و قراردادی کار بیشتری هم نسبت به رسمی‌ها انجام می‌دهند اما دریافتی‌ها فاصله بسیار زیادی دارد. دستمزد کارگر رسمی بعضاً ۴ تا ۵ برابر کارکنان قراردادی و پیمانی است.

وی ادامه داد: وقتی کارگر این تبعیض واضح را می‌بیند چاره‌ای جز اعتراض پیش روی خود ندارد؛ از سویی دیگر نیز حتی همین حداقل حقوق هم با تأخیر واریز می‌شود.

اجازه اجرای کامل قانون کار را در مجموعه نفت نمی‌دهند

چمنی گفت: جالب نیست که در یک مجموعه کاری تا این حد تبعیض وجود داشته باشد و وزیر نفت هم صرفاً اعلام کند که کارها برون سپاری شده و مسائل به ما مربوط نیست و این اعتراضات به قانون کار مرتبط است.

عضو شورای عالی کار در مورد علت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و سختی کار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، تصریح کرد: بله متأسفانه شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم؛ در واقع حتی همین قانون کاری که آقای زنگنه به آن اشاره می‌کند، در مجموعه صنعت نفت اجرا نمی‌شود. ماده ۴۹ قانون کار مختص طرح طبقه بندی مشاغل است که اگر اجازه اجرا پیدا کند از میزان این تبعیض کاسته می‌شود.

وی افزود: از یک طرف می‌گویند این کارگران قانون کاری هستند و از آن طرف اجازه اجرای کامل قانون کار را در مجموعه‌های خود نمی‌دهند. در مجموعه‌ای مثل پتروشیمی طرح طبقه بندی اجرا شده و این تبعیض کمتر شده است اما در بخش نفت اجرا نشده است؛ می‌توانند طرح طبقه بندی مشاغل ذیل قانون کار را در بخش نفت هم اجرا کنند تا تبعیض‌ها کمتر شود.

مجلس چرا با نمایندگان کارگران جلسه نمی‌گذارد؟

چمنی در مورد تأثیر جلسات مجلس در حل مشکلات کارگران، گفت: مجلس جلسه می‌گذارد اما از نمایندگان کارگری در این جلسات دعوت نمی‌کند. ما کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستیم اما مجلس توجهی به نظرات ما ندارد و ما را در این جلسات دعوت نکرده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: باید از نمایندگان پرسید در این جلسات از نمایندگان کارگران معترضین هم دعوت به عمل آمده است یا خیر؟ اگر مجلس صرفاً با دولت جلسه بگذارد و مذاکره کند مشکل کارگران حل نخواهد شد.