رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای ۳۸۶ هزار و ۶۵۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای ۳۸۶ هزار و ۶۵۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها خبر داد.

به گزارش ایبنا، غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در روستا‌ها و شهر‌های تحت مسئولیت آن بنیاد تشریح کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق آخرین آمار، ۶۰۶ هزار و ۵۴ واحد مسکونی نهضت ملی در روستا‌ها و شهر‌ها توسط بنیاد مسکن به مرحله اجرا درآمد که از این میزان ۲۱۹ هزار و ۳۹۵ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

صالحی افزود: در حال حاضر ۳۸۶ هزار و ۶۵۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها توسط بنیاد در حال ساخت است که ۱۶۶ هزار و ۸۲۶ واحد آن روستایی و ۱۸۸ هزار و ۶۲۸ واحد شهری است.

به گفته وی، میانگین پیشرفت فیزیکی واحد‌های روستایی در حال ساخت حدود ۷۹ درصد و میانگین پیشرفت فیزیکی واحد‌های شهری ۲۷ درصد برآورد می‌شود.

صالحی تصریح کرد: در برنامه است تا پایان سال جاری ۱۲۰ هزار واحد که ۱۰۰ هزار واحد آن روستایی و ۲۰ هزار واحد آن شهری است تحویل متقاضیان شود.

منبع: تسنیم