رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت ۲۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک در طرح اشتغال روستایی خبر داد.

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت ۲۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک در طرح اشتغال روستایی خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبیین عملکرد بانک در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار داشت: تسهیلات پرداختی شعب سراسر کشور فراتر از ۲۶ هزار میلیارد ریال شده است و در پایان مرحله پنجم، مجموع تسهیلات پرداختی بانک در این زمینه بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال خواهد گردید.
وی افزود: فرآیند پرداخت تسهیلات حاصل کار جمعی و میان دستگاهی است و در کارگروه‌های استانی مسئولین چندین دستگاه اجرایی استان در اتخاذ تصمیمات و معرفی طرح‌ها مشارکت دارند و بانک توسعه تعاون نیز به عنوان یکی از ارکان مهم و بانک عامل این طرح همواره به اثربخشی طرح‌ها و ایجاد اشتغال موثر و دائم تاکید ورزیده است.
فتاحی گفت: مدیران استانی و روسای شعب بانک توسعه تعاون در صدد هستند با شناسایی تعاونگران و کارآفرینان و نیز با توجه به مزیت‌های منطقه، شرایطی را حاصل نمایند تا جامعه محلی به عنوان ذینفع اصلی طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، از منافع طرح به صورت ملموس بهره‌مند گردند و موجبات سطح اشتغال و تولید منطقه و نیز پیرو آن ارتقای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق فراهم گردد.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون یاد آور گردید: حضور بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و تداوم آن در ماده ۵۲ قانون بودجه سالهای پس از آن موجب پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی گردیده است که ۱۴ هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان بخش کشاورزی، ۱۳ هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان صنعت و معدن و نیز هزار میلیارد ریال در بخش گردشگری تسهیلات اعطا گردیده است.
فتاحی عاملیت بانک توسعه تعاون در منابع صندوق توسعه ملی را فرصتی مهم برای تعاونگران اعلام نمود و افزود: همواره به تعاونگران و جامعه تعاون اعلام گردیده است که با تقویت ارتباط با شعب بانک، از فرصت عاملیتی بانک تخصصی بخش، بهره کافی را ببرند تا بانک نیز با دسترسی مناسب به شرکتهای تعاونی، مسیر دستیابی تعاونگران به تسهیلات با شرایط مناسب را هموار سازند.