هیات وزیران با تهاتر مطالبات ‌تعداد چهار شرکت خصوصی از دو شرکت‌ دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

 به گزارش درآمد نیوز و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات‌ شرکت های تدبیر سازان سرآمد، تولید نیروی برق شاهرود، مولد برق نیروگاهی سامان سمنان و تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان از شرکت‌های‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه‌ای کرمان با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

همچنین به موجب این تصمیم، شرکت های‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه ای کرمان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف شد ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.