دادن هر نوع یارانه به مردم که منبع آن مشخص نباشد یا در بودجه سنواتی تامین اعتبار نشده باشد باعث کسر بودجه و افزایش تورم شده و به ضرر مردم خواهد بود. قطعا هم یارانه بیشتری که مجلس برای دادن به مردم مطرح می‌کند

علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس

دادن هر نوع یارانه به مردم که منبع آن مشخص نباشد یا در بودجه سنواتی تامین اعتبار نشده باشد باعث کسر بودجه و افزایش تورم شده و به ضرر مردم خواهد بود. قطعا هم یارانه بیشتری که مجلس برای دادن به مردم مطرح می‌کند، هم طرح کالابرگ که منابع آن مشخص نشده و هم طرح ملی مسکن؛ برنامه‌هایی هستند که در بودجه سال جاری و سال آینده تامین اعتبار نشده‌اند و این اقدام موجب افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی خواهد شد. به‌نظرم مجلس باید به جای شعارهایی از این قبیل که موجب تورم و بی‌ارزش شدن پول کشور می‌شود دست بردارد و به فکر آرام شدن اوضاع و احوال اقتصاد کشور، افزایش ارتباط منطقی و سازنده با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان، فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری در کشور، رشد تولید، کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد. فکر می‌کنم الان مشکلات ما ساختاری هستند و مجلس باید با دولت و قوه قضائیه همکاری تنگاتنگ و سازنده‌ای در حل مشکلات داشته باشند، ضمن اینکه همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز باید دست به دست هم دهند و از تخریب یکدیگر دست بکشند و منافع ملی را نسبت به منافع شخصی یا گروهی در نظر بگیرند. فکر می‌کنم در این صورت است که بتوان به بهبود وضعیت کشور کمک کرد. ایران کشور بزرگی است و امکانات و منابع زیادی هم دارد ولی متاسفانه به دلیل تحریم، کرونا و خودتحریمی داخلی در ارتباط با تعاملات سازنده با کشورهای همسایه و جهان دچار مشکل هستیم. یکی از این خودتحریمی‌ها موضوع FATF است که تصویب نشد و بانک مرکزی از سوی بانک‌های جهانی و کشورهای مختلف تحریم و منابع مالی کشور در آن کشورها بلوکه و در نتیجه کشور با گرفتاری‌های مالی مواجه شد. به‌نظرم در این راه تنها امکان برای کشور همدلی و همگامی است تا ثبات اقتصادی ایجاد و فضای کار و تولید در کشور افزایش یابد تا بتوانیم با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی و بخش خصوصی در داخل، موجبات توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کنیم. به‌نظرم دولت از همه توان خود برای حل مشکلات کشور استفاده می‌کند البته بگذریم از مشکلات و نارسایی‌هایی که در دولت وجود دارد، اما برخوردهای مجلس هم برخوردهای سیاسی و شعاری است. از زمانی که مجلس یازدهم سر کار آمد هیچ کاری جز رسیدن به خودشان مثل تامین مسکن، خودرو، کمک هزینه‌های گرفتن خانه و دفتر، حقوق‌ و تامین دارو برای خودشان نکرده‌اند، مجلس اقداماتی که به درد مردم بخورد نداشته است. همراهی و همکاری نکردن مجلس با دولت در اداره کشور مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد و فکر می‌کنم دولت خیلی نمی‌تواند در این شرایط و بدون همراهی و همگامی مجلس، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی به راه خود ادامه دهد و فضای ناامنی که در شکل تحریم‌ها و ضعیف‌ها ایجاد شده مانع از پیشبرد امور خواهد شد.