سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش درآمد نیوز سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در معاملات امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، سکه طرح جدید با قیمت ۴۰ میلیون ۶۰۰ هزار تومان معامله و سکه طرح قدیم نیز با قیمت ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت نیم سکه در معاملات امروز ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. ربع سکه نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۲۰۰ تومان معامله می‌شود.