پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق گنجینه مینو خلیج‌فارس از روز سه‌شنبه هفتم آذرماه تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ به مدت سه روز کاری انجام می‌شود.

به گزارش درآمد نیوز صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج‌فارس با نماد «خلیج» از نوع سرمایه‌گذاری در سهام بوده که تاریخ ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ است. همچنین موضوع فعالیت این صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس تهران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن نیز مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق با درآمد ثابت است.