تهران- درآمد نیوز- شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و دانشگاه صنایع و معادن ایران در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، توافق‌نامه ارتقای سطح همکاری امضا کردند.

به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای تحقق اهداف توسعه ملی و نیز اهداف عالی وزارت صنعت و به‌منظور استفاده بهینه از قابلیت موجود و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری، با حضور «برات قبادیان» معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت و سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران و «حسن زمانی» مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی، توافق‌نامه همکاری به امضا رسید.

برپایه این گزارش، در این توافق‌نامه مقرر شد تا آموزش‌های درون بخشی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و شرکت‌های همکار در حوزه نمایشگاهی توسط دانشگاه صنایع و معادن انجام شود.

همچنین اقدامات پژوهشی درباره بررسی وضعیت نمایشگاه‌های مدرن جهان و الزام‌های پیاده‌سازی آن در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و توسعه فناوری‌های بخش‌های سه‌گانه صنعت، معدن و تجارت از طریق طرح‌های توسعه‌ای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت با استفاده از ظرفیت‌های نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام شود.

به گزارش ایرنا، با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه ۹۸ برگزاری نمایشگاه ها از نخستین تجمعاتی بود که تعطیل شد و نتوانست متناسب با تقویم هر ساله خود پیش برود.

در حال حاضر با اعمال محدودیت های بسیار از جمله نپذیرفتن بازدیدکننده عمومی برخی نمایشگاه ها با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می شوند.