بر اساس ممیزی صورت گرفته گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مرکزی پتروشیمی زاگرس مبتنی بر ISO 17025 به مدت یکسال تمدید شد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد بین المللی نظام تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 طی روزهای اول و دوم مهرماه توسط مرجع اعتباردهی بین‌المللی TURKAK انجام شد و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پتروشیمی زاگرس به مدت یکسال تمدید گردید.

بنا بر این گزارش طی این ممیزی دو روزه که توسط کارشناسان مرجع اعتباردهی تورکاک از کشور ترکیه انجام شد عدم انطباقی چه بصورت کلی و چه بصورت جزئی در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مرکزی این شرکت مشاهده نشد و فعالیت‌های آزمایشگاه طبق استاندارددر محدوده کاری تعریف شده مورد تایید ممیزین قرار گرفت.قابل ذکر است آزمایشگاه مرکزی شرکت پتروشیمی زاگرس جزء پیشرفته‌ترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های صنعت پتروشیمی کشور است که با دانش تخصصی پرسنل خود در کنار سایر واحدهای این شرکت در حال فعالیت می‌باشد./