عدم پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در تعطیلی اصناف ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

عدم پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در تعطیلی اصناف

در حالی که تقریبا دو ماه از سال ١۴٠٠ می‌گذرد اصناف واقع شده در محدوده قرمز مثل تهران فقط یک هفته بر سر کار بودند.

بایگانی‌های یادداشت - درآمد نیوز
نهادهای موازی دولتی و اقتصاد ناکارآمد ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

نهادهای موازی دولتی و اقتصاد ناکارآمد

اولین مساله که در حال حاضر برای کشور ما به یک موضوع حاد تبدیل شده است، اصلاح و بهبود شاخص‌های اقتصاد سیاسی در کشور است.

به سوی بنگاه های تهاتری ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

به سوی بنگاه های تهاتری

درآمد نیوز – بنگاهی را در نظر بگیرید که در شرایط بد مالی قرار دارد و نقدینگی آن به شدت کاهش پیدا کرده است، چرا که فروش محصولات با مشکل مواجه شده و از آن رو خرید مواد اولیه نیز مقدور نیست.

چرایی کاهش روزافزون اعتماد مردم به پول ملی ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرایی کاهش روزافزون اعتماد مردم به پول ملی

در اینکه تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ما زده است شکی نیست و در این که می باید با همه توان سیاسی در برطرف کردن آن کوشش کنیم، هیچ حرفی نیست.

سابقه بازار تهاتری در فدراسیون روسیه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

سابقه بازار تهاتری در فدراسیون روسیه

پول در اقتصادهای بر پایه دولت مرکزی نقشی منفعل دارد چرا که اختصاص دادن بودجه برای تولید در هر بخش به تصمیمات برنامه ریزی شده دولت بر می گردد.

سفره بازنشستگان در پاس کاری های سازمانی کوچکتر شد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سفره بازنشستگان در پاس کاری های سازمانی کوچکتر شد

اجرای متناسب‌سازی مستمری یکی از اصلی ترین دغدغه و مطالبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که همواره موکول به تأمین بار مالی آن توسط دولت شده است

گفتمان بازار تهاتری ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتمان بازار تهاتری

اصولا ساده ترین تعریف تهاتر در بازارهای اقتصادی شامل ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد. حذف واسط مالی یا پول در اقتصاد ایران و جهان دارای سابقه بس طولانی است

قضاوت عملکرد دولت در دو مقطع زمانی ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

قضاوت عملکرد دولت در دو مقطع زمانی

شاید بهترین استدلال درخصوص یک ادعا یا اثبات یک قضیه استفاده از تمثیل یا مثال زدن باشد. روزانه حتی در محاوره عمومی صدها اتهام ممکن است مطرح بشود

فیلِ توسعه ایران ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

فیلِ توسعه ایران

اگر به شاخص توسعه انسانی که پای فیل است نگاه کنیم، ایران را کشوری توسعه یافته در می‌یابیم. اگر به شاخص تولید ناخالص داخلی که شکم فیل است، نگاه کنیم، ایران کشوری متوسط رو به بالا و در حال توسعه است که از غذاهای رنگارنگ پر شده است.