مدیرعامل بانک ایران زمین با اعطای احکام جداگانه، مدیر امور روابط عمومی، مدیر امورپشتیبانی و مهندسی را منصوب کرد.

مدیرعامل بانک ایران زمین با اعطای احکام جداگانه، مدیر امور روابط عمومی، مدیر امورپشتیبانی و مهندسی را منصوب کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین: براساس احکام صادره سید محمدحسین استاد به عنوان مدیر امور روابط عمومی، داود فصیحی به عنوان مدیر امور پشتیبانی و مهندسی، منصوب شدند.
در احکام صادر شده توسط عبدالمجید پورسعید خطاب به مدیران منتصب شده آمده است: امیداست با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مجموعه کارکنان آن مدیریت‌ها و تعامل سازنده با واحدها درتحقق اهداف بانک، موفق و موید باشید.