شاهد نوسانات متفاوتی در عرصه اقتصادی هستیم باید در خصوص علت چرایی برخورداری از خدمات بیمه عمر و تامین آتیه و رفع ابهامات متقاضیان پاسخی علمی و درست ارائه شود.

 درآمد نیوز – معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد در این نشست بر افزایش دانش و آگاهی مدیران ارشد فروش بیمه های زندگی در بخش فروش بیمه های زندگی برای پاسخگویی به ابهامات و سئوالات بیمه گزاران و متقاضیان خرید بیمه عمر و تأمین آتیه تاکید کرد و گفت: قطعاً در شرایط امروز که شاهد نوسانات متفاوتی در عرصه اقتصادی هستیم باید در خصوص علت چرایی برخورداری از خدمات بیمه عمر و تامین آتیه و رفع ابهامات متقاضیان پاسخی علمی و درست ارائه شود.

وی در ادامه گفت: در بازه فعلی که شاهد افزایش نرخ سود سپرده ها هستیم برخی سوالات در خصوص تفاوت و تمایز نرخ سود مشارکت بیمه نامه های عمر و تامین آتیه و سایر سرمایه گذاری ها مطرح می شود، طبیعتاً برای منابع مالی متفاوت راهکارهای متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد و این طبیعی است که افراد با منابع مالی بیشتر تمایل به کسب سود بالاتر داشته باشند و برای سرمایه گذاران کم ریسک سپرده گذاری با نرخ های اکنون قطعا جذاب است.

اما بیمه عمر و تأمین آتیه با هدف تشکیل سرمایه با منابع خرد ایجاد می شود و در کنار خرید این بیمه نامه علاوه بر برخورداری از سود مشارکت بیمه گزاران متناسب با قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه، ریسک های متعددی را پوشش می دهند در نتیجه در گام اول باید این آگاهی به بیمه گزاران داده شود.

ضمیری در ادامه افزود: از دیگر نکاتی که سازمان فروش باید مد نظر قرار دهد و در راستای افزایش سطح آگاهی بیمه گذاران گام بردارد این است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری بستگی به هدف و میزان سرمایه دارد از طرفی در دوره های مختلف شاهد تغییر نرخ سود سپرده ها هستیم اما در بیمه عمر و تأمین آتیه منابع خرد افراد تجمیع شده و به انتخاب بیمه گذار، سپرده گذاری و یا در بازار سرمایه، سرمایه گذاری می شود و در پایان هر سال سود مشارکت آن محاسبه و در حساب بیمه گذاران منظور می شود.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد گفت: در راستای حفظ حقوق بیمه گزاران عمر و تأمین آتیه تمام سپرده های بیمه پاسارگاد از بهمن ماه با نرخ جدید به روز رسانی شده است و با توجه به اقداماتی که در حوزه سرمایه گذاری اجرایی شده است در دوره آتی سود مشارکت قابل قبولی به بیمه گزاران تعلق خواهد گرفت و اساساً با تغییراتی که در سود سپرده ایجاد می شود ما نیز تغییرات را اعمال می کنیم.

ضمیری گفت: با توجه به اطلاعاتی که در کدال نیز موجود است بیمه پاسارگاد نسبت به سهمی که از بازار در اختیار دارد جز مقتدر ترین ها از نظر بنیه مالی و دارایی ها است.

در این نشست همچنین نقطه نظرات مدیران ارشد فروش نیز به اشتراک گذاشته شد و تبادل اطلاعات میان مدیران ارشد سازمان فروش و مدیران بیمه پاسارگاد در خصوص راهکارها و برنامه های پیش روی این سازمان در خصوص ارائه بیمه عمر و تأمین آتیه اجرایی شد.