تهران- درآمدنیوز- بررسی آمارهای ۹ ماهه امسال از وضعیت پروانه های اکتشاف، بهره برداری و گواهی کشف گویای رشد آنها نسبت به مدت مشابه پارسال است و این درشرایط تشدید تحریم و بحران کرونا حاکی از توجه به بخش معدن است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، ۹ ماهه امسال تعداد ۷۰۱ فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۶۶۹ فقره بود، رشد ۴.۸ درصدی را ثبت کرد.

۳۶۷ فقره گواهی کشف

 بررسی آمارهای مقدماتی وزارتخانه یاد شده، گویای آن است که در دوره این گزارش تعداد ۳۶۷ فقره گواهی کشف صادر شده و افزایش ۱.۴ درصدی در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ دارد که رقم ۳۶۲ فقره به ثبت رسیده بود.

ایران با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، در بین ۱۵ کشور شاخص از این نظر، جای گرفته است. 

رشد ۳.۸ درصدی پروانه های بهره برداری از معدن

شمار پروانه های بهره برداری معدنی در ۹ ماهه امسال به رقم ۴۶۲ فقره رسید که با توجه به میزان ۴۴۵ فقره در دوره مشابه پارسال، افزایش ۳.۸ درصدی دارد.    

برابر آمارهای وزارت صنعت تا پایان سال گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن در سطح کشور دارای پروانه بهره برداری معدنی بودند که پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال و بقیه غیرفعال بدلیل اتمام ذخیره، درحال تجهیز و یا تعطیل بودند.

سال گذشته در فصول پاییز و زمستان به ترتیب ۲۳۲ و ۲۹۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شد، گواهی کشف نیز ۱۲۴ و ۱۴۴ فقزه ثبت شده و پروانه بهره برداری معدنی نیز ۱۵۸ و ۱۳۱ فقره بود.

به گزارش ایرنا مجموع پروانه های اکتشاف در سال گذشته به رقم ۹۵۹ فقره رسید، در مقایسه با یکهزار و ۲۹ فقره سال ۹۷ کاهش ۶٫۸ درصدی داشت.

همچنین تعداد گواهی کشف سال ۹۸ نیز به رقم ۵۰۶ فقره رسیده بود، در مقایسه با سال ۹۷ که ۵۵۹ فقره بود، افت ۹٫۵ درصدی را ثبت کرد.

علاوه براین در زمینه پروانه بهره برداری در سال گذشته به رقم ۵۷۵ فقره رسید و نسبت به ۶۴۸ فقره سال ۹۷ کاهش ۱۱٫۳ درصدی دارد.