عضو هیئت مدیره شرکت توسعه معادن و فلزات ارفع از ورود این شرکت به عرصه فعالیتهای معدنی با اخذ یک فقره پروانه اکتشاف در استان کردستان خبر داد .

 درآمد نیوز – عضو هیئت مدیره شرکت توسعه معادن و فلزات ارفع از ورود این شرکت به عرصه فعالیتهای معدنی با اخذ یک فقره پروانه اکتشاف در استان کردستان خبر داد .

علیرضا محمدی عنوان کرد : عزم سهامدار اصلی این شرکت جهت تکمیل زنجیره و ورود به صنایع بالادستی صنعت فولاد و به طور کلی فعالیتهای معدنی بسیار جدی است و شرکت اهن و فولاد ارفع با تاسیس شرکت توسعه معادن و فلزات ارفع سعی در افزایش شتاب و سازماندهی و گسترش فعالیتهای معدنی خود دارد.
پیشتر از این شرکت آهن و فولاد ارفع از حضور خود در فعالیتهای معدنی در قالب اکتشاف در پهنه های معدنی استان یزد و هرمزگان و فعالیتهای پژوهشی در قالب طرحهای پر عیارسازی داده بود.