موجودی سوخت جایگاهها و مخازن ذخیره تکمیل و بنزین به میزان کافی موجود است؛ مردم نگران تامین سوخت نباشند.

به گزارش درآمد نیوز موجودی سوخت جایگاهها و مخازن ذخیره تکمیل و بنزین به میزان کافی موجود است؛ مردم نگران تامین سوخت نباشند.

جعفر سالاری نسب، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در واکنش به انتشار خبری در خصوص تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های تهران در پی حملات موشکی ایران به اسراییل اظهار داشت: ما مشکلی بابت تامین بنزین نداریم.

وی افزود: موجودی سوخت جایگاه‌ها و مخازن ذخیره تکمیل است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تاکید کرد: بنزین به میزان کافی موجود است؛ مردم نگران تامین سوخت نباشند.