درآمد نیوز: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به عنوان شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فن آوری شناخته شد.

درآمد نیوز: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به عنوان شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فن آوری شناخته شد.

به گزارش درآمد نیوز  از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل ،گهر شنبه بیستم اسفند ماه همایش «بنگاه فناوری و رشد اقتصادی» با حضور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و جمعی از مدیران و معاونان این مجموعه ها در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد که مهدی مکی آبادی معاون توسعه و مهندسی شرکت توسعه به نمایندگی از این شرکت لوح و تندیس شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فن آوری را دریافت کرد.

این همایش با هدف هم افزایی فرابخشی و ملی و ایجاد ارتباط اثربخش میان بنگاهها، دانشگاه ها (پژوهشگاه ها) و شرکتهای دانش بنیان برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان در سالن کنفرانس شماره یک محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.