شرکت نیرپارس به عنوان نماینده گروه مپنا در مدیریت پروژه‌های توربوکمپرسور برای اولین بار در کشور قرارداد اجاره سه دستگاه توربین MGT-30/DU80 را با شرکت ..

شرکت نیرپارس به عنوان نماینده گروه مپنا در مدیریت پروژه‌های توربوکمپرسور برای اولین بار در کشور قرارداد اجاره سه دستگاه توربین MGT-30/DU80 را با شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی امضا کرد.

کیوسک خبر ـ در این قرارداد سه دستگاه توربین MGT-30/DU80 به پالایشگاه‌های یازدهم (فاز۱۳) و پالایشگاه دوازدهم (فاز ۲۲-۲۴) از مجتمع گاز پارس جنوبی منتقل می شود؛ با اجرای این طرح تزریق روزانه ۲۴ میلیون متر مکعب گاز به خط لوله سراسری گاز کشور در زمستان سال جاری تضمین خواهد شد.

این توربین‌ها ۲۵ مگاواتی است و طبق این قرارداد به مدت شش ماه به پارس جنوبی اجاره داده می‌شوند.