معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از معتبر نبودن وعده‌های تبلیغات برای برگزاری تورهای واکسن کرونا در ترکیه خبر داد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از معتبر نبودن وعده‌های تبلیغات برای برگزاری تورهای واکسن کرونا در ترکیه خبر داد.

شهرام آدم نژاد، جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ضمن تاکید بر معتبر نبودن وعده‌های تبلیغاتی برای تور واکسن کرونا گفت: وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان انجام پروازها به مقصد ترکیه برای تزریق واکسن کرونا را تایید نمی‌کند و مسئولیت تبلیغات در این زمینه تنها متوجه برگزار کنندگان این تورها است .

وی همچنین افزود: تولید واکسن کرونا به تازگی در جهان آغاز شده و هر کشور برای تزریق واکسن اتباع خود را در اولویت قرار می‌دهد. پروازهای حال حاضر به مقصد ترکیه نیز، صرفا برای جابجایی مسافران با اهداف شخصی آنها انجام می‌شود.