به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، پیرو تاکید دکتر شیری مدیر عامل بانک، در “کارگروه پیگیری رفع تعهدات ارزی” متشکل از روسای ادارات کل حقوقی، بازرسی و امور بین الملل، طی شش جلسه در ماه های مهر و آبان سال جاری و با […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، پیرو تاکید دکتر شیری مدیر عامل بانک، در “کارگروه پیگیری رفع تعهدات ارزی” متشکل از روسای ادارات کل حقوقی، بازرسی و امور بین الملل، طی شش جلسه در ماه های مهر و آبان سال جاری و با حضور مدیران شعب استان ها و مناطق، کارشناسان حقوقی، مسولان ارزی و روسای شعب ارزی، وضعیت اقدامات صورت گرفته در مورد تعهدات ارزی ایفا نشده مشتریان و پرونده های مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت و متناسب با هریک از موارد راهکارهای مربوط به رفع تعهد اعم از اخذ جرایم ۳۵ درصد، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، ارجاع به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بنا بر این گزارش، نتیجه مجموعه اقدامات صورت گرفته موجب کاهش ۳۰ درصدی تعهدات ارزی ایفا نشده طی ۳ ماه منتهی به پایان آبان ماه شده است و این پیگیریها به صورت مستمر جهت رسیدگی کامل به تمامی پرونده ها تداوم خواهد داشت.

مقاله اصلی .