یک مقام مسئول گفت: اگر هر فرد یک دقیقه از زمان استحمام خود بکاهد شاهد صرفه جویی ۵۰۰ لیتری به ازای هر نفر هستیم که معادل ۳۳۳ بطری آب معدنی ۱.۵ لیتری است.

به گزارش درآمد نیوز، سیدعلی سیدزاده مدیرکل دفتر ارتباط مشتریان شرکت آب و فاضلاب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، گفت: طی سال‌های اخیر و به طور کلی شاهد روند صعودی صنعتی شدن و رشد تولید در کشور هستیم. این در حالی است که رونق تولید طی سال‌های اخیر جزوه اولویت‌های برنامه‌های دولت قرار داشته است، بنابراین زمانی می‌توان برنامه ریزی مناسبی برای رونق تولید داشته باشیم که منابع آبی مناسب و پایداری به عنوان رکنی مؤثر در رشد اقتصادی، نیز داشته باشیم. از سویی دیگر شاهد رشد جمعیت و افزایش سطح بهداشت به دلیل پاندمی کرونا هستیم. تمامی این موارد نشان دهنده افزایش مصرف آب است که الزام صرفه جویی را بیش از پیش می‌طلبد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۸۲ شهر در تابستان سال جاری با تنش آبی رو به رو هستند، این در حالی است که اگر هر مشترک در کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف آب خود را کاهش دهد می‌توانیم از این چالش عبور کنیم.

به گفته مدیرکل دفتر ارتباط مشتریان شرکت آب و فاضلاب کشور اگر هر فرد یک دقیقه از زمان استحمام خود بکاهد شاهد صرفه جویی ۵۰۰ لیتری برای هر فرد هستیم که معادل ۳۳۳ بطری آب معدنی ۱.۵ لیتری است.

سیدزاده در پاسخ به اینکه میزان سرانه مصرف آب ایرانی‌ها چه میزان است، توضیح داد: اساساً رقم سرانه مصرف آب وابستگی مستقیم و زیادی به اقلیم و فرهنگ مصرف هر منطقه دارد. اما به طور کلی دو مدل سرانه مصرف آن در کشور وجود دارد. نخست سرانه مصرف آن در سه بخش خانگی، تجاری، صنعتی است که رقمی حدود ۲۲۱ لیتر برای هر نفر در شبانه روز را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: سرانه مصرف آب ایران در بخش خانگی در بخش شهری معادل ۱۷۹ لیتر برای هر نفر در شبانه روز است. این در حالی است که رقم سرانه مصرف آب در کشورهای توسعه یافته ۱۲۰ تا ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانه روز است. میزان سرانه مصرف آب در هر کشور بر اساس منابع و اقلیم آن می‌توان قضاوت کرد. چنانچه سرانه مصرف آب خانگی در برخی شهرهای آمریکا ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در شبانه روز است که به دلیل نوع فرهنگ مصرف و دارا بودن منابع غنی آبی آنهاست.

مدیرکل دفتر ارتباط مشتریان شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: الگوی برنامه ریزی و هدف گذاری شده برای ایرانیان رقم ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است. البته بخشی از راهکارهای صرفه جویی به فرهنگ مصرف و بخشی نیز به تکنولوژی مورد استفاده افراد در روز بار می‌گردد. به طور مثال بی شک استفاده از ماشین ظرف‌شویی در مقایسه با شست و شوی ظروف با دست، مصرف آب کمتری دارد.